boxe_chkdo
boxe_liste_naissance
TOP verkoop


3.95€

2.00€

6.00€

0.20€
Sac cadeau

1.00€

5.00€

29.00€

3.00€

2.50€
FLECHE

10.00€pixel_trans
Hoe heeft u onze site gevonden?
Door een zoekmachine
Via een link op een website
Via de mond
Na een bezoek aan onze winkel in Brussel
ander

361 Stemmingen
[ Resultaten bekijken ]
pixel_trans
» Conditions Générales de Vente
Export pdf  Export pdf


ALGEMENE VOORWAARDEN van ons bedrijf:

Onze website (www.babyhouseonline.be) wordt beheerd door de heer Abdelkarim Maghraoui.
- Abou Mouad bvba
- Status samenleving (bvba: abou Mouad)
- Kapitaal: 65.000 euro
- BTW nummer: BE0886524768
- Prijs: 21%
- Adres: 145 VLOER VAN GENT 1080 BRUSSEL / BELGIË
- Telefoon: 0032/02/4109052
- E-mail adres: contact@babyhouseonline.be
 
- De publicatie manager is M.Maghraoui als Schepper Enterprise bvba abou Mouad
- De verantwoordelijke voor de verwerking is de heer Maghraoui als voor het beheer van bvba abou Mouad
Intellectuele Eigendom
- Alle elementen van het skelet van de site (foto's, afbeeldingen, logo's, flash animaties ®, gemodelleerde elementen ...), alsook technologische elementen (software voor het maken, back-office administratie, diensten ...) worden beschermd door van de Auteurswet en zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke auteurs, behalve in beperkte gevallen gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten ten gunste van babyhouseonline.
- De inhoud van de site (teksten, artikelen ...) zijn het exclusieve eigendom van hun auteurs en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder toestemming van de laatste. babyhouseonline laat alleen de reproductie van fragmenten van zijn artikelen via RSS-feeds op hun sites. Overeenstemming met de bepalingen van artikel L. Honderdtweeëntwintig-vier van de intellectuele eigendom, is elke reproductie van een gedeeltelijke of volledige inhoud van de website is verboden, ongeacht de vorm ervan (fokken, nesten, distributie, technische "inline linking 'en' framing '... ). De directe links naar downloadbare bestanden (van elk formaat) op onze site zijn ook verboden.
Als u wilt koppelen naar onze site, en voor de uitvoering ervan, neem dan contact op met Dhr Maghraoui Abdelkarim vóór de tenuitvoerlegging van de link naar onze website of de inhoud daarvan.
- De huidige tekst van externe bronnen zijn gereproduceerd met de impliciete of expliciete toestemming van hun respectievelijke auteurs. In dit verband wordt verwezen naar de site bronnen en respectieve makers.
Status van links en de inhoud
Externe links
De links op de site (links, permalinks, affiliate links ...) redirect de gebruiker naar andere sites waarvan de inhoud en onder de verantwoordelijkheid van de uitgevers van deze sites. In ieder geval kan babyhouseonline niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. Zoals we bijzonder belang hechten aan de rechtmatigheid van de inhoud van de sites waarnaar wij linken, verzoeken wij u vriendelijk de inhoud melden dat je lijkt illegale sites waarnaar links zijn vastgesteld.
Inhoud
De inhoud van de sites gepubliceerd door babyhouseonline zijn ontwikkeld met de grootst mogelijke zorg. Als zodanig is geen illegale of lasterlijke inhoud geplaatst op hen. Bovendien hebben ze geen karakter kan worden beschouwd als "misleidende reclame" in de zin van de artikelen honderdéénentwintig-een en volgende van het wetboek van consumptie.
Adverteren op websites
Advertenties kunnen worden gepresenteerd op onze sites. Deze kunnen afkomstig zijn van externe bronnen (flat-vormige derde affiliate management, Google ® advertenties ...) of worden beheerd door onze eigen reclamedoeleinden. babyhouseonline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het teken "misleidende of agressieve" reclame van externe bronnen.
Met betrekking tot reclame beheerst door babyhouseonline, zal het behouden ons het recht niet om reclame te publiceren met een kennelijk misleidend is in de zin van de artikelen honderdéénentwintig-één en volgende van het wetboek van consumptie.
Data Protection
Overeenstemming met de aanbeveling van de CNIL 2005-284, heeft deze website niet een verklaring als zodanig. Echter, iedere verwerking van gegevens met betrekking tot huidige of toekomstige deze site zijn of zullen worden aangegeven bij de CNIL.
Voornoemde behandelingen zijn consistent met de NS48 van 07/06/2005 gepubliceerd door de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). U kunt de volledige specificaties te vinden, bezoek onze rubriek "Gegevensbescherming".
Overeenkomstig de artikelen 38 en 40 van wet 2004-801 van 06/08/2004, heeft u een recht van toegang, rectificatie, verwijdering van gegevens over u.
Dit recht kan worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail online op contact@babyhouseonline.be of per post op het volgende adres:
(BABY HUIS) SPRL ABOU Mouad
Chaussee de Gand 145
1080bruxelles
België
 
Uitoefening van het toegangsrecht (recht kan worden uitgeoefend ter plaatse)
Voordat u persoonlijke gegevens, zullen wij u vragen om een ​​bewijs van uw identiteit te geven. Als u niet in staat bent om uw identiteit te bewijzen, behouden wij ons het recht om te weigeren om u persoonlijke gegevens.
Op grond van Besluit 2007-451 van 25/03/2007, zal uw verzoek worden verleend binnen 2 maanden maximum, met inachtneming van de redelijkheid van het. Een vast bedrag kan niet hoger zijn dan die welke overeenkomt met de reproductie van documenten komen voor rekening van uw verzoek.
Met betrekking tot de rechten van de rectificatie en verwijdering: voorwaarden zijn identiek aan die van het recht op toegang.

Privacy Policy en gegevensbescherming
Een speciale sectie gewijd aan ons beleid inzake gegevensbescherming en privacy is opgesteld voor dit doel. Raadpleeg het op onze sites door te klikken op de "Data Protection".

Aanpassing
Al onze sites worden gehost op de servers van het bedrijf:
- Web Creations
-
Klantenservice
Klantenservice babyhouseonline kan alleen elektronisch worden gecontacteerd (e-mail) op het adres
info@babyhouseonline.be
of telefonisch op 0032/02/4109052 volgende tijden: maandag tot en met zondag 10 uur tot 13 uur en vrijdag 18:30 ET 14u 15u tot 18u30.
Gezien het grote aantal ontvangen oproepen, worden de aanvragen ingediend en verwerkt in volgorde van prioriteit. Aldus wordt een niet-noodoproep verwerkt binnen maximaal 48 werkuren.
Contact
U kunt contact met ons opnemen info@babyhouseonline.be op vragen, en adressecontact + babyhouseonline.be om uw recht op toegang uit te oefenen.
 
Privacy Site www.babyhouseonline.be
Preambule
Dit beleid bepaalt hoe we de informatie die we over u verzamelen behandelen wanneer u onze site bezoekt.
Wij hechten het grootste belang aan de eerbiediging van de privacy en de persoonlijke gegevens van onze gebruikers.
We hechten ook veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens in de manier waarop we creëren, organiseren en uitvoeren van onze activiteiten online en offline. Om maximale bescherming te behouden met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij behandelen onze sites en de toediening van entiteiten voldoen aan de beginselen die in:
• De aanbeveling van de OESO-Raad betreffende richtsnoeren voor de bescherming van privacy en grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens (C (80) 58/FINAL).
• De Europese Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens
• De Franse wet 78-17, zoals gewijzigd bij wet 2.004-801 gedateerd 06/08/2004 (de zogenaamde Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de uitvoeringsverordeningen

Site administratie
De site die u momenteel bezoekt www.babyhouseonline.be wordt toegediend vanuit ons hoofdkantoor in België (Brussel)
Status van links
De specifieke praktijken die in deze beleidsverklaring van de persoonlijke levenssfeer betreft uitsluitend het bovengenoemde website. Externe links naar andere organisaties / entiteiten (s) te Babyhouse aanwezig kan zijn op onze site, in een hoofdartikel, partnerschap, reclame, het betalen ..... Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de inhoud van externe sites.
Om deze reden raden wij u aan de beleidsverklaringen van de privacy van andere instanties / organisaties beoordelen bij een bezoek aan hun website (s) (s) internet. We hebben nog steeds proberen om al het mogelijke om te studeren voordat er gezamenlijke content sites van onze partners en adverteerders doen.
Doel Specificaties en Data Collection (informatie automatisch ingelogd)
U kunt onze website bezoeken zonder openbaarmaking van persoonlijke informatie. Echter, sommige diensten vereisen dat u het verzamelen en bewaren van een nummer dat automatisch wordt herkend gebruiken. De verzameling van deze gegevens door middel van cookies om onze diensten te verbeteren, en kan ook worden gebruikt voor het opstellen van statistieken. Een cookie is een gegevenselement naar uw browser gestuurd vanaf een website die is opgeslagen op uw harde schijf.
Cookies zijn aanwezig in de prive-ruimten van onze sites (waaronder, indien de gebruiker is geregistreerd) en worden gebruikt om de bezoeker wachtwoord op te slaan, zodat het niet opnieuw hoeft te worden ingevoerd bij elk nieuw bezoek. Deze cookies kunnen de volgende informatie bevatten:
- IP-adres
- Bepaalde categorieën gevraagd tijdens de registratie: Gebruikersnaam, Naam, E-mailadres, Geboortedatum ...............
- Als de gebruiker heeft gecontroleerd van de "remember gebruikersnaam en wachtwoord", zijn deze twee elementen gecodeerd en toegevoegd aan de "cookie".
- Als een gebruiker geregistreerd in een van onze prive-ruimtes terug naar de site zonder het identificeren van de elementen opgesomd in de "cookie" kan de gebruiker (tenzij de gebruiker handmatig worden verwijderd van de koekjes, in welk geval de server zal automatisch een nieuwe cookie).
Wij informeren u dat u de registratie van "cookies" weigeren door de configuratie van uw browser. Om te weten wat te doen, afhankelijk van de browser die u gebruikt, raadpleegt u de Help-sectie van het.
Verzameling en gebruik van gegevens verstrekt op vrijwillige basis
Het is niet nodig om te registreren op onze site. U kunt het bekijken, zelfs als je niet wilt registreren of persoonlijke gegevens, maar in dit geval, je niet kunt kopen online, nieuwsbrieven ontvangen per e-mail of elektronisch contact met ons op . Wij respecteren uw wensen en zal persoonlijke gegevens over u nooit informatie verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming deel.
Als wij persoonlijke gegevens die u ons te voorzien van de mogelijkheid om uw persoonlijke ruimte te creëren, op bevel, enquêtes, wedstrijden of andere vormen, en in e-mails die u naar ons, wij kunnen bepaalde gegevens anoniem en combineer ze met anderen.
Deze informatie, die kan worden gebruikt en geanalyseerd op een geaggregeerd niveau om ons te helpen trends te begrijpen en patronen. Ze nooit individueel behandeld. Als u niet wilt dat uw transactiegegevens op deze manier gebruikt worden, kunt u uw cookies deactiveren of de inschrijving stop te zetten in de query.
Alle gegevens verwerking in over onze klanten en prospects het gebruik van onze website voldoen aan de vereenvoudigde N ° 48 van 07/06/2005 gepubliceerd door de CNIL. Voor details van deze behandelingen (ontvangers, doeleinden, houdbaarheid, verwerkt gegevens), klik hier.
Deze verwerking van gegevens zijn uitgevoerd door ons hoofd behandelingen vindt de contactgegevens vinden in de "legale".
Gegevens Bescherming van minderjarigen
Het gebruik van onze website is bestemd voor volwassenen. Elke verzameling van gegevens kan worden uitgevoerd met minderjarigen moet de informatie van het ouderlijk gezag, dat de mogelijkheid om een ​​eventuele verwerking aan dergelijke gegevens zich te verzetten tegen zijn.
Kan echter geen grote houder van het ouderlijk gezag, onder haar verantwoordelijkheid, stelt het gebruik van onze website en aanverwante diensten aan een minderjarig kind.
Visitor's Choice
Wij verzamelen persoonlijke gegevens als ze vrijwillig bij het gebruik van onze diensten. U kunt ervoor kiezen om een ​​eigen ruimte op onze sites te creëren, te ontvangen promotionele of marketing informatie van ons of onze partners door het selecteren van de juiste optie wanneer u zich registreert.
Al onze aanbiedingen te respecteren het principe van actieve opt-in of Double Opt-In en vereisen altijd een doelbewuste actie van uw kant. Als u kiest kunnen registreren, controleren de informatie die u verstrekt zal toegankelijk zijn voor onze entiteiten en derden toestemming om het te gebruiken als onderdeel van het evenement leidinggevend personeel.
Indien u niet langer wenst te promotionele informatie of marketing informatie van ons of onze partners te ontvangen, laat het ons weten per e-mail, zoals vermeld in de "legale" of via de link uitschrijven aan de onderzijde van elke nieuwsbrief.
Wij bieden u ook op verschillende manieren contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen of druk uw bereidheid om ons te voorzien van persoonlijke gegevens (bv. niet-limitatieve lijst):
- Door het aanvinken van een vakje te plaatsen op uw site waar de gegevens worden verzameld (Opt-in actief)
- Bevestiging van een vrijwillige actie van mail (double opt-in)
- Bij het maken van een bestelling op grond van de LCEN
- Het versturen van een e-mailbericht
- Door het versturen van een e-
- Door het kiezen van een telefoonnummer
Privacy en Beveiliging
Onze zorg is het behoud van de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke gegevens. Technologies en beveiligingsbeleid worden toegepast door onszelf en onze technische dienst helpen beschermen van onze gebruikers persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, onjuist gebruik, wijziging, onrechtmatige of door een ongeluk tenietgaan kwaadaardige en onopzettelijk verlies van gegevens .
Wij zijn voortdurend verbeteren van onze beveiligingsprocedures als en evolueren technologieën om maximale bescherming te behouden. Op onze website, is de overdracht van uw persoonlijke gegevens beveiligd na het volgen van verschillende protocollen zorgen voor de hoogste graad van bescherming in lijn met de bestaande technologie en het soort van de verstrekte persoonsgegevens:
Categorie 1: primaire persoonlijke gegevens (naam, e-mail, adres ....)
Categorie 2: andere persoonlijke profiel (beschrijving, hobby's, smaken ....)
Categorie 3: id's (aantal creditcards, ID's private ruimte ....)
Al onze medewerkers, onderaannemers en geautoriseerde derden die toegang hebben tot of geassocieerd zijn met de verwerking zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te respecteren van onze bezoekers, klanten en prospects.
Wij garanderen dat uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan overheidsinstellingen of autoriteiten behalve in de gevallen voorzien door de wet-of regelgeving.
Self-assessment
Om de hoogste graad van bescherming met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over onze bezoekers, klanten en prospects te behouden, leggen wij regelmatig zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke behandeling en heeft zowel betrekking op de technische en organisatorische maatregelen.
Het omvat ook regelmatig relaties die we hebben met onze leveranciers, partners en geautoriseerde derden voor hun beleid inzake gegevensbescherming.
Recht op toegang, rectificatie, annulering
Overeenkomstig de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 zoals gewijzigd, hebt u een recht van toegang, rectificatie, uitwissing, gegevens over je.
Met betrekking tot het recht van toegang:
Voordat u persoonlijke gegevens, zullen wij u vragen om een ​​bewijs van uw identiteit te geven.
Als u niet in staat bent om uw identiteit te bewijzen, behouden wij ons het recht om te weigeren om u persoonlijke gegevens.
Wij streven ernaar om te reageren op deze verzoeken in een tijdige wijze.
Met betrekking tot de rechten van de rectificatie en verwijdering:
voorwaarden zijn identiek aan die van het recht op toegang.
Kennisgeving van wijzigingen
De oprichting van nieuwe diensten op onze sites kan noodzakelijk verandering van dit beleid verklaring gegevensbescherming. In dit geval, zullen wij dergelijke wijzigingen in deze sectie. We hebben ook verklaren de CNIL deze veranderingen als ze het nodig hebben.
Contact
Voor vragen over ons beleid inzake gegevensbescherming, dank u contact met ons opnemen op enigerlei wijze tot uw beschikking in onze "legale".
 

Site Voorwaarden www.babyhouseonline.be
Preambule
U bent nu verbonden met een van de sites beheerd door abou Mouad. Dit document is bedoeld om u te informeren over babyhouseonlinr en voorwaarden van online verkoop (voorwaarden).
U dient zorgvuldig te lezen de bepalingen die volgen, omdat ze een elektronische overeenkomst tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van de verkoop van de elektronische winkel babyhouseonline.
De "Dubbelklik op" je na het afronden van uw bestelling formulier valideren en onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden voor overeenkomsten wanneer uw bestelling is bevestigd.
Als gevolg hiervan kunt u producten bestellen en / of diensten alleen als u instemt met alle voorwaarden hieronder uiteengezet.
De gebruiker (persoon die de bevoegdheid contracten te sluiten) en Babyhouse worden hierna aangeduid als "de partijen" en afzonderlijk als "Partij".
Definities
In dit contract, geldt elk van de uitdrukkingen hieronder de betekenis van de definitie, te weten:
- "Maatschappij": bvba abou Mouad
- Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst voor het bestellen van producten en / of diensten die wordt gesloten tussen de vennootschap (*) en een client (*) binnen een systeem van verkoop of dienstverlening georganiseerd door afstand het bedrijf (*), dat voor dit contract, uitsluitend het internet gebruikt tot het einde van het contract, met inbegrip van het contract zelf.
- "Opdrachtgever": iedere natuurlijke persoon die bij deze overeenkomst, als individu of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon en heeft het recht om in te voeren.
- "Order": een document dat de kenmerken van de producten door de klant bestelde (*) toont en moet ondertekend worden door hem 'dubbel klik "(*) om deel te nemen.
- "Order": handeling waarbij de klant akkoord gaat om producten en / of diensten en de maatschappij (*) te kopen om hem te redden en / of voorzien hem.
- 'Product' verkocht onroerend goed of dienst die door de onderneming.
- "Dubbelklik op" herhaling van de validatie van de bestelbon door de klant. Een bestelformulier ingevuld en gewaarmerkt de eerste keer dat wordt nooit rekening gehouden zonder bevestiging van de klant. Deze bevestiging kan via een selectievakje accepteren Contractuele voorwaarden, of een bevestiging van de bestelling.
Vennootschap
Naam: abou Mouad
- Status maatschappij (bvba)
- Kapitaal: 65000 EUR
- Siren:
- BTW nummer: BE0886524768
- Prijs: 21%
- Adres: 145 Gent verdieping 1080 Brussel / België
- Telefoon: 0032/02/4109052
- E-mail adres: contact + babyhouseonline.be
Object
Dit contract is een verkoop op afstand elektronisch bedoeld om de rechten en verplichtingen van de partijen te bepalen in verband met de verkoop van producten aangeboden door babyhouseonline. In dit opzicht is het in overeenstemming met de Franse voorschriften, te weten:
- Wet 2004-575 Wet opgeroepen voor het vertrouwen in de digitale economie.
- Wet 2,008-3 van 3 januari 2008 voor de ontwikkeling van concurrentie voor de consument.
- Aanbeveling nr. 07 tot 02 van de Commissie betreffende oneerlijke bedingen betreffende verkoopovereenkomsten gesloten door internet security
Het is ook in overeenstemming met de aanbevelingen van de OESO op het gebied van de elektronische handel.
Bescherming van minderjarigen
Ons bedrijf hecht bijzonder belang aan de bescherming van minderjarigen in het kader van haar activiteiten online. Hoewel minderjarigen kan alleen optreden in gevallen waarin de wet of volgens hen in staat stelt om alleen te handelen (art. 389 tot 3 c. Civ.), En dit vooral voor laagwaardige aankopen, lijkt het van essentieel belang proberen met alle middelen om te controleren of de klant de bevoegdheid om contract heeft.
Voor dit doel, is het mogelijk dat wij elke klant vragen het plaatsen van een bestelling op onze website zijn vermogen om contract in dit verband de verplichtingen in verband met de wet 78-17 zoals gewijzigd bewijzen.
In gevallen waarin een aankoop wordt gedaan door een persoon die geen bevoegdheid contracten te sluiten, raden wij wettelijke vertegenwoordigers daarvan te ontbinden (annuleren) het contract op grond van artikel 1305 van het Burgerlijk Wetboek.
Producten
De producten die worden aangeboden door babyhouseonline sites verschijnen in het Frans Taal. Iedere burger van de Europese Gemeenschap en de landen die voldoen aan Richtlijn 95/46/EG kunnen laten gelden zijn onwetendheid als taalkundige annulering clausule van het contract.
De te koop aangeboden producten direct Babyhouse zijn die welke zijn opgenomen op de website www.babyhouseonline.be de dag van de raadpleging van de site door de gebruiker, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
De afbeeldingen op de site weerspiegelen de producten die worden verkocht op dit ene, behalve in gevallen beperken inherente technische eigenschappen van het internet (resolutie en schermkleuren aan de gebruiker ....).
Als gevolg van de specificiteit van het internet, heeft het bedrijf niet garant voor de beschikbaarheid op zijn website van alle producten die in real-time. In het geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van een van de producten, zal het bedrijf gebruikers verwittigen via de website of het verzenden van een e-mail naar een geldig e-mailadres dat door de klant. Het bedrijf zal bieden aan het bestelde product door een gelijkaardig product (kwaliteit en prijs) te vervangen, of te hebben, of om uw recht op ontbinding (annulering van uw bestelling) uit te oefenen.
Prijs
De prijzen kunnen worden gewijzigd op elk moment door de vennootschap, met uitzondering voor de verkoop van een product bereikt de prijs die op www.babyhouseonline.be.
In het geval van kennelijke typefout, wat leidt tot de weergave van een "lage prijs", de verkoop kan worden geannuleerd, komma genoemd in de sectie "Het uitvoeren van de opdracht".
De prijzen worden uitgedrukt in euro's (€) incl. gepresenteerd en omvatten kosten in verband met het verwerken van orders.
Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is bepaald in termen van het bestelproces. De verschillende verzendopties (en hun prijzen) worden gepresenteerd in het bestelproces en nader uitgewerkt in de samenvatting van het.
De betaling van de volledige prijs moet uiterlijk op de levering van de producten worden gemaakt, tenzij anders aangegeven tijdens het bestelproces en vermeld op de factuur.
In het geval van levering van producten buiten het Franse grondgebied, de douane-belastingen en formaliteiten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders aangegeven. De Klant zal controleer dan de mogelijkheid van het importeren van de bestelde producten onder het grondgebied van het land van levering.
Bestellen en betalen
Elke bestelling ondertekend door Cliënt 'dubbel klik "vormt een onherroepelijke aanvaarding die alleen kan worden aangevoerd in de gevallen die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst naar de artikelen" Herroepingsrecht "en" Run command ". Elke overeenkomst van een offerte per e-mail naar de klant en keerde terug naar contact + babyhouseonline.be met een expliciete overeenkomst vormt ook een onherroepelijke aanvaarding.
Het bestelproces is in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1.369-5 van het Burgerlijk Wetboek.
- Iedereen die de bestelling te valideren moet zich identificeren door het invullen van het daartoe bestemde formulier verstrekt op www.babyhouseonline.be. Deze identificatie gebeurt met strikte inachtneming van de wet 78 tot 17 gewijzigd zoals aangegeven in onze rubriek "Gegevensbescherming".
- Na het controleren van de inhoud van de bestelling en de totale kosten van deze (besteld, scheepvaart, eco-deelname mogelijke opties, optioneel), en gecorrigeerd fouten, zal het internet bevestigen de definitieve . Deze bevestiging zal de waarde van het contract.
- De contractuele informatie ontvangt een e-mail ter bevestiging naar de klant niet later dan het einde van de wachttijd en onder voorbehoud van de bepaling door de opdrachtgever van een geldig e-mailadres, niet onderworpen aan een beperking van het gebruik (bijvoorbeeld Professionele e-mailadres). In dit geval kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzenden van contractuele informatie en / of reclame voor een beperkt e-mailadres.
Voor het instellen van de bestelling, heeft de klant de keuze van alle betalingswijzen die in de bestelprocedure en gepresenteerd op de website van het bedrijf. Het zorgt ervoor dat het bedrijf de nodige vergunningen om de gekozen wijze van betaling door hem tijdens de validatie van de bestelling te gebruiken.
In geval van betaling met een creditcard, moet hij stuurt zijn creditcardnummer, afhankelijk van het type van de laatste, de vervaldatum ervan en het aantal CVC (3 cijfers op de achterzijde van de creditcard).
Babyhouse zorgt ervoor dat de betaling is beveiligd door SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om zo effectief mogelijk te beschermen alle gegevens met betrekking tot de betaling. Het bedrijf zorgt ervoor dat apparaten en diensten encryptie gebruikt om veilige transacties waren het onderwerp van een vergunning of een verklaring onder de wetgeving.
In geval van betaling per creditcard, de bepalingen met betrekking tot het gebruik van frauduleuze middelen van betaling als bedoeld in de overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de kaartuitgever en tussen de vennootschap en haar oevers toe te passen, in overeenstemming met de Artikel 132-4 van de Code monetaire et financier.
Als de enige methode van betaling is een betaling met een creditcard, de uiteindelijke validatie van de bestelling vindt plaats wanneer de volledige betaling (tenzij anders) daarvan.
Levering
Levering
Het bedrijf zorgt ervoor dat de leveringen zullen worden gemaakt op basis van de voorwaarden die worden gewaarborgd door het service carriers (behalve in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de wet), en op de website aangegeven www.babyhouseonline.be of tijdens het bestelproces.
In het geval van een vertraging in de levering, meldt het bedrijf door de klantendienst te contacteren of een e-mail naar contact@babyhouseonline.be sturen. Als de vertraging meer dan 7 dagen na leveringsdatum tijdens het afrekenen, dan kunt u overgaan tot het op te lossen op de wijze aangegeven in artikel "Recht van ontbinding".
Colissimo:
Met ingang van zorg door La Poste, bent u thuis binnen 48 uur geleverd (op werkdagen voor zendingen in het vasteland van Frankrijk, Corsica en Monaco), met inachtneming van de termijnen voor het indienen.
In het geval van ontstentenis of belet de levering van uw pakket (geen bewaker ...), uw postbode pakketbestanden een kennisgeving van doorgang met vermelding van de datum en het adres van het postkantoor waar u uw pakket ophalen presentatie van een identiteit.
BELANGRIJK:
Met ingang van de datum die in de kennisgeving van doorgang, hebt u 15 dagen de tijd om uw pakket te halen. Na deze periode, zal deze automatisch worden teruggestuurd naar de afzender.
U kunt hier bekijk al het servicevoorwaarden DPD /POSTE.Onvolledige levering of niet-conforme (als gevolg van de vervoerder)
Het kan zijn dat de verpakking beschadigd wanneer de inhoud van deze laatste geheel of gedeeltelijk is gestolen.
Als u deze fout, gelieve het op het recht van de vervoerder en het product dat wij weigeren terug te keren met een verslag 170 zegt: "schade". In het geval u zou de kennis van de fout na het vertrek van de vervoerder te nemen, meld dit dan via e-mail aan contact@babyhouseonline.be of telefoon binnen een maximale periode van 72 uur na ontvangst van de bestelling.
Overeenstemming met artikel 133 tot 3 van het Wetboek van Koophandel, neem dan contact op met uw absoluut gerechtvaardigd protest per aangetekend schrijven aan de vervoerder, dit binnen drie dagen (exclusief feestdagen).
Onvolledige levering of niet-conforme (als gevolg van de vennootschap)
Ondanks de zorg die bij de voorbereiding van de bestellingen, kan een product ontbreekt, of een fout is opgetreden tijdens de voorbereiding.
Als je zo'n fout tegenkomt, meld dit dan zo spoedig mogelijk en indien mogelijk binnen 72 uur na ontvangst van de bestelling. Deze kennisgeving kan worden gedaan per post naar het contactadres of telefoonnummer + babyhouseonline.be.
Lost perceel
In het geval een pakket verloren gaat door een van onze leveranciers vervoerders, laat het ons weten zo spoedig mogelijk.
 

Onvolledige levering of niet-conforme (als gevolg van de vervoerder)
Het kan zijn dat de verpakking beschadigd wanneer de inhoud van deze laatste geheel of gedeeltelijk is gestolen.
Als u deze fout, gelieve het op het recht van de vervoerder en het product dat wij weigeren terug te keren met een verslag 170 zegt: "schade". In het geval u zou de kennis van de fout na het vertrek van de vervoerder te nemen, meld dit dan via e-mail aan contact@babyhouseonline.be of telefoon binnen een maximale periode van 72 uur na ontvangst van de bestelling.
Overeenstemming met artikel 133 tot 3 van het Wetboek van Koophandel, neem dan contact op met uw absoluut gerechtvaardigd protest per aangetekend schrijven aan de vervoerder, dit binnen drie dagen (exclusief feestdagen).
Onvolledige levering of niet-conforme (als gevolg van de vennootschap)
Ondanks de zorg die bij de voorbereiding van de bestellingen, kan een product ontbreekt, of een fout is opgetreden tijdens de voorbereiding.
Als je zo'n fout tegenkomt, meld dit dan zo spoedig mogelijk en indien mogelijk binnen 72 uur na ontvangst van de bestelling. Deze kennisgeving kan worden gedaan per post naar het contactadres of telefoonnummer + babyhouseonline.be.
Lost perceel
In het geval een pakket verloren gaat door een van onze leveranciers vervoerders, laat het ons weten zo spoedig mogelijk.
Het bedrijf zal een enquête van de betrokken diensten.
Herroepingsrecht
Overeenkomstig artikel L121-16 en 121-20 van de Code, heeft de klant over een termijn van zeven (7) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen. Deze termijn gaat in vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de klant.
Om de verwerking van de terugkeer te vergemakkelijken, kan de klant het bedrijf contact opnemen per e-mail een retournummer te verkrijgen voordat forwarding. Deze aandoening veroorzaakt geen annulering van het herroepingsrecht.
De retourzending zal volledig voor rekening van de klant. De producten moeten compleet worden geretourneerd, in schoon hun wederverhuur. Ook wordt aanbevolen dat de producten worden geretourneerd in de originele verpakking, op een manier die garanties verzending gelijken sterk op die tijdens de eerste verzending van producten biedt.
U wordt eraan herinnerd dat dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend voor op maat gemaakte producten.

Recht van ontbinding
Overeenkomstig artikel L. 121-20-3 van de Code, zullen wij u vertellen wanneer uw bestelling de maximale datum van levering daarvan. In het geval van meer dan 7 werkdagen na de datum van levering (behalve in geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de wet), hebt u het recht om de resolutie van uw bestelling te beslissen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen 60 dagen na de oorspronkelijke datum van levering. In dit geval, dan betalen wij u het totale bedrag betaald (met uitzondering van terugkeer het verschepen kosten), en dit binnen een periode van maximaal 30 dagen na ontvangst van uw aangetekende post.
Uitvoeren van commando's
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren voor een "oorzaak" (zoals gedefinieerd door de wet), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) in geval van onbeschikbaarheid van het product, het onvermogen uit te voeren van de dienst, oneerlijk verzoek van de opdrachtgever, vermoed onmogelijkheid om de klant of een duidelijke intentie om de klant-onderneming schaden.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren in het geval van een kennelijke typefout die leidt tot de weergave van een "lage prijs", en dit in een tijd van de bestelling van de klant. In het geval van een verschil van interpretatie tussen "goedkoop" en "lage prijs" op de prijs op de website op het moment van bestelling van de klant, kan hij trachten de tussenkomst van een derde partij, zoals bepaald in artikel "Toepasselijk recht".
De bestelling zal uiterlijk worden uitgevoerd binnen een periode van ten hoogste zeven dagen na de datum van levering van het product of de dienst vermeld in de bestelling onder voorbehoud van aanvaarding daarvan door de Vennootschap.
Voor termijnen voor verschillende soorten diensten (personnalisation. ..), neem dan contact met ons op.
Een factuur wordt automatisch verzonden naar de klant bij de bestelling. Het zal worden verzonden naar het e-mailadres opgegeven door de klant bij de bestelling, tenzij anders is van hem.
Garantie
Contractuele garantie
De klant heeft een contractuele garantie op producten die door het bedrijf. Deze garantie wordt weergegeven op www.babyhouseonline.be en de duur ervan varieert naar gelang van de categorie van de bestelde producten.
Garanties extra diensten kunnen worden aangeboden, afhankelijk van de bestelde producten. Hun reikwijdte en prijzen zullen worden aangegeven tijdens het bestelproces.
Wettelijke garantie
Overeenkomstig de artikelen L 211-4 en volgende van de Code, en secties 1641 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek, de gebruiker profiteert ook van een garantie is geboden dat hij de geleverde gebrekkige producten terug te keren
· Artikel L211-4 van de Code
De verkoper dient zaken te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en aansprakelijk voor gebreken van overeenstemming bestaan ​​op levering.
Ook wordt ingegaan op het gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de voorschriften voor assemblage of installatie wanneer het werd hem door de overeenkomst of uitgevoerd onder haar verantwoordelijkheid.
· Artikel L211-5 van de Code
Om te voldoen aan de overeenkomst, de woning moet:
1e geschikt zijn voor het doel meestal geassocieerd met een dergelijk product en, indien van toepassing:
- Overeenkomen met de beschrijving door de verkoper gegeven en de eigenschappen bezitten die hij heeft gepresenteerd aan de koper als een monster of model;
- Laat de kwaliteiten die een koper redelijkerwijs kan verwachten dat de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering gegeven;
2 º Of hebben de eigenschappen bepaald door onderling overleg tussen de partijen of geschikt voor een bepaald doel, waarvoor de koper bekend gemaakt aan de verkoper en de laatste overeengekomen.
· Artikel L211-12 van de Code
De actie gevolg van een gebrek aan overeenstemming binnen twee jaar vanaf de levering van de goederen.
· Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek
De verkoper is verplicht om te garanderen ten aanzien van verborgen gebreken van de verkochte zaak, die ongeschikt voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die daling dit gebruik dat de koper niet zou hebben verworven, of n ' hebben aangeboden een lagere prijs als hij had geweten.
· Artikel 1648 Burgerlijk Wetboek de eerste
De werking berust op de verborgen gebreken moeten worden gebracht door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.
Verantwoordelijkheid
Babyhouse is verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op afstand, of deze verplichtingen zijn uit te voeren door zelf of via onderaannemers, zonder afbreuk te doen aan zijn recht van regres tegen hen.
Babyhouse kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schending van het contract na het optreden van een geval van overmacht (zoals gedefinieerd onder de Wet), en met name in het geval van gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten, vervoer, en rampen veroorzaakt door overstromingen of branden. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de inbreuk die overeenkomst, van de onvoorziene en onoverkomelijke, een derde die niet bij de levering van de diensten. Ten aanzien van producten die aan de zakelijke behoeften Babyhouse niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van deze, verlies van omzet, winstderving, schade of kosten die zich kunnen voordoen.
De selectie en de aankoop van een product of een dienst onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten als gevolg van incompatibiliteit van de apparatuur te gebruiken geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, terugbetaling of als gevolg van de aansprakelijkheid Babyhouse, behalve in het geval van een verborgen gebrek gevonden, wordt de niet-conformiteit, defect of uitoefening van het recht van herroeping.
Eco-deelname
Het is mogelijk dat onze site biedt elektrische en / of elektronische. Krachtens besluit van 20 juli 2005 betreffende de samenstelling van elektrische en elektronische apparatuur en de verwijdering van afval van deze apparatuur, het bedrijf biedt een speciale collectie gebaseerd op het principe van "een voor een".
Algemene voorwaarden:
1 U kunt drop off uw elektronica en / of elektrische met een organisatie zich bezighouden met inzamelen: dump, Emmaus, vereniging Envy ...
2 De aanvraag moet worden genomen bij het bestellen. De uitwisseling vindt plaats tijdens de levering van uw nieuwe apparaat.
Persoonlijk identificeerbare informatie
De gevraagde informatie van de Klant is vereist om de bestelling te verwerken en kan worden verstrekt aan aannemers van het bedrijf (accountants, advocaten ....). Zij kunnen ook worden gezonden aan elke bevoegde instantie om geschillen tussen de vennootschap en een van haar klanten te regelen.
De klant kan zien in onze "Gegevensbescherming", de kenmerken van de gegevensverwerking Personal www.babyhouseonline.be gebruikt via de website.
De klant kan gebruik maken van hun recht van toegang, rectificatie, verzet op de wijze beschreven onder "Data Protection" en "opdruk" van het bedrijf.
"Double-Click" en het bewijs
De 'dubbel klik "in verband met de verificatie-en niet-afwijzing van de klant bij het bestellen en aanvaarding van deze voorwaarden voor overeenkomsten is validatie van de bestelling en de sluiting van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 1369 -5 Burgerlijk Wetboek.
De gegevens die zijn opgeslagen op bedrijf servers en de servers van de banken, zal worden beschouwd als weerlegbare vermoedens (weerlegbaar) communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.
In ieder geval zal de Vennootschap verder te gaan met het opnemen van telefoongesprekken tussen een lid van de Vennootschap en een van haar klanten of prospects. In het geval van outsourcing customer service, het bedrijf verbindt zich ertoe hun partner te verbieden voor de uitvoering van deze dienst, met inbegrip van de registratie, onder meer als onderdeel van een "verbetering van de dienstverlening ".
Behoud en archivering
Data-archivering transactie wordt gemaakt op een betrouwbare en duurzame, op grond van artikel 1348 van het Franse burgerlijk wetboek.
Het is gemaakt in overeenstemming met de AFNOR Z 42 tot 013 op de opzet en werking van computersystemen voor het behoud en de integriteit van de gegevens die zijn opgeslagen in deze systemen te waarborgen.
Volledige overeenkomst
Deze voorwaarden vertegenwoordigen alle verplichtingen van de partijen.
Geen algemene of specifieke voorwaarde die door de klant kan worden geïntegreerd met deze voorwaarden, behalve in geval van voorafgaande overeenkomst tussen de partijen vóór het sluiten van het contract.
Het feit dat het bedrijf niet afhankelijk is van een tekortkoming van de opdrachtgever een van de daarin vervatte verplichtingen kunnen niet worden uitgelegd in de toekomst als een ontheffing van de verplichting in kwestie.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om aan te passen of te wijzigen op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden Prijzen en. In geval van wijziging, wordt deze toegepast op elke bestelling van de voorwaarden van het contract op de datum van de bestelling. Het bedrijf zal ook houden aan haar servers elke keer gestempeld versies van contractvoorwaarden.
Eigendomsvoorbehoud
Producten geleverd aan de klant blijven eigendom van het bedrijf tot de overeenkomst niet is geheel uitgevoerd. Door nadelen, risico-overdracht wordt van kracht op de effectieve levering van producten en / of diensten besteld via de online winkel.
Documentatie die aan de klant worden beheerst door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Ze blijven het eigendom van het bedrijf. Het is daarom verboden om te reproduceren, te verkopen, of de materialen die zonder toestemming van het bedrijf te exploiteren.
Wet
Dit contract is onderworpen aan het Franse recht, in overeenstemming met de Europese richtlijnen.
Dit is voor zowel de inhoudelijke regels voor formele regels. In geval van betwisting, zullen de bedrijven het voordeel van de nederzetting.
Deze zoektocht naar een minnelijke oplossing doet geen termijnen op te treden als onderpand.
Anders, en in overeenstemming met de artikelen 46 tot 48 van de NCPC, zal de Franse rechter bij uitsluiting bevoegd.
Uitgebreid zoeken

el30155172-tlo-01-babymatters-elodie-details-fopspeenket_120x120

12.90€

 Collection

    Télécharger Logo_Light.png (11,1 Ko)

 

Onze winkel is geopend

 van 10 tot 19uur

           

 

 

 

 

 

 

 

De beheerder van de site is nu online! Talk - Stel uw vragen aan webmaster